ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

Školský rok 2019/2020 v Materskej škola Kostolište začína v pondelok, 2.9.2019.

 


 

SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA "TEKOSMAN"


Už tradične pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS, spol.s.r.o. Malacky.
Súťaž prebiehala celý školský rok.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.

Prosíme rodičov a sympatizantov materskej školy, aby priniesli papier do materskej školy alebo na nový odpadový dvor.

Ďakujeme za spoluprácu.PROJEKT BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude aj v našej materskej škole vyučovať zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce formou uceleného cezhraničného vzdelávacieho programu. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa budú učiť vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.

 


Pripravované akcie a aktivity


Zážitková exkurzia pre predškolákov do Včelárskej záhrady v Smoleniciach - 18.9.2019

 

© 2019 MŠ Kostolište