ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI


Pozývame rodičov predškolákov na slávnostnú rozlúčku s materskou školou

KEDY: v piatok 21.6.2019 
ČAS: 17:00 hod.
KDE: priestor školského dvora

Tešíme sa na Vás !!!
 

SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA "TEKOSMAN"


Už tradične pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS, spol.s.r.o. Malacky.
Súťaž prebiehala celý školský rok.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.

Prosíme rodičov a sympatizantov materskej školy, aby priniesli papier do materskej školy alebo na nový odpadový dvor.

Ďakujeme za spoluprácu.PROJEKT

Nadácia Volkswagen Slovakia. Grantový program „Nemčina do materských škôl“ pokračuje aj v školskom roku 20018/2019

Zámerom projektu je v edukačnom procese rozvíjať u detí jazykovú gramotnosť v nemeckom jazyku, čiže jazykové kompetencie detí a mobilitu, ktorá v našich podmienkach umožňuje kontakt medzi susediacim krajinami.

Cieľom projektu je zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách.

PARTNERSTVO S RAKÚSKOU MATERSKOU ŠKOLOU
V rámci projektu máme dohodnutý program cezhraničnej spolupráce s materskou školou, NŐ.LANDESKINDERGARTEN, Zayastraβe 1, Rabensburg v Rakúsku.


PROJEKT BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí.

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude aj v našej materskej škole vyučovať zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce formou uceleného cezhraničného vzdelávacieho programu. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa budú učiť vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.

 

Pripravované akcie a aktivity


Rozlúčka s predškolákmi - 21.6.2019

___________
Zážitková exkurzia pre predškolákov do Včelárskej záhrady v Smoleniciach - 18.9.2019

 

© 2019 MŠ Kostolište