ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

FOTENIE DETÍ

Dňa 4.3.2019, v pondelok o 8:00 hod., sa budú deti fotiť na tému: „Jarné fotenie.“


NÁVŠTEVA KNIŽNICE

V rámci marec - mesiac knihy, navštívia deti II. triedy dňa 6.3.2019 v stredu, knižnicu Mestského centra kultúry v Malackách. Pre deti je pripravená exkurzia priestorov a zážitkové čítanie.
Aktivita má za cieľ šírenie kníh a knižnej kultúry, udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihu u detí.


PLAVECKÝ KURZ

Plavecký výcvik pre predškolákov v plaveckej akadémii Devínska Nová Ves, sa uskutoční v termínoch od 8.3. do 18.3.2019 každý druhý deň.
Celý kurz je hradený z finančných prostriedkov OZ pri MŠ, z 2% dane.DOTÁCIA NA STRAVU

V zmysle zákona č. 375/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 1. januára 2019, bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom. Štátny príspevok je výške 1,20 € na každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
 


OZ – 2 % dane

 
Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %!
Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Stručný návod, ako na to:
1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 – 3 % zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť na www.mskostoliste.sk v lište „Na stiahnutie.“
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. 
3. Vypísané tlačivo spolu s potvrdením prinesiete do materskej školy alebo na príslušný Daňový úrad (v mieste trvalého bydliska).

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42256747
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno (názov):
Radostné deti pri Materskej škole Kostolište
Sídlo – ulica: Materská škola Kostolište
Súpisné /orientačné číslo: 66
PSČ: 900 62
Obec: Kostolište


Mgr. Zuzana Zaíčková
riaditeľka  materskej školyZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v meste Malacky na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch:

05. apríla 2019 (piatok) od 14.00 - 18.00 hod. 
06. apríla 2019 (sobota) od  9.00 - 12.00 hod.

ZŠ Dr. J. Dérera, gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky
ZŠ Záhorácka 95, Malacky
Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky

Zápis je povinný pre deti, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšili 6. rok.ŽIADOSTI DO MŠ

Podmienky prijatia dieťaťa do Materskej školy Kostolište na školský rok 2019/2020 budú zverejnené na webovom sídle materskej školy a obce od 1.4.2019.

Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy bude, dňa 15.5.2019 od 1000 – 1600 hod., v budove materskej školy.
SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA "TEKOSMAN"


Už tradične pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS, spol.s.r.o. Malacky.
Súťaž prebiehala celý školský rok.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.

Prosíme rodičov a sympatizantov materskej školy, aby priniesli papier do materskej školy alebo na nový odpadový dvor.

Ďakujeme za spoluprácu.


PROJEKT

Nadácia Volkswagen Slovakia. Grantový program „Nemčina do materských škôl“ pokračuje aj v školskom roku 20018/2019

Zámerom projektu je v edukačnom procese rozvíjať u detí jazykovú gramotnosť v nemeckom jazyku, čiže jazykové kompetencie detí a mobilitu, ktorá v našich podmienkach umožňuje kontakt medzi susediacim krajinami.

Cieľom projektu je zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách.

PARTNERSTVO S RAKÚSKOU MATERSKOU ŠKOLOU
V rámci projektu máme dohodnutý program cezhraničnej spolupráce s materskou školou, NŐ.LANDESKINDERGARTEN, Zayastraβe 1, Rabensburg v Rakúsku.


PROJEKT BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí.

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude aj v našej materskej škole vyučovať zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce formou uceleného cezhraničného vzdelávacieho programu. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa budú učiť vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.

 


Pripravované akcie a aktivity


Fotenie detí - 4.3.2019
Návšteva knižnice MCK Malacky - 6.3.2019
Plavecký kurz Devínska Nová Ves, predškoláci - 8.marec 2019
Mizikál Bratislava "Pipi Dlhá Pančucha" - 4.4.2019

Zápis do základnej školy - 5. a 6. apríla 2019

Bábkové divadlo Stražanovci - 17.4.2019
Divadlo Pod hríbom - 2.5.2019
Deň matiek - 12.5.2019
Termín podávania žiadostí do materskej školy - 15.5.2019
Koncoročný výlet - 5.6.2019
Rozlúčka s predškolákmi - 21.6.2019


© 2019 MŠ Kostolište